Shelah (Salah) ibn Shelah(2307 BC - 1874 BC)
b. 2277 BC, Jerusalem
d. 1813 BC, Jerusalem
br.  
occ.  
Children
> Pelag (Falikh) King of Babylon(2243 BC - 2004 BC)